Ber om strengere straff for sjef

Aktor i lagmannsretten i Stockholm mener den tidligere direktøren i Troms Krafts datterselskap Kraft og Kultur, bør dømmes til fem års fengsel. I tingretten ble Boris Benulic dømt til tre og et halvt år for grov svindel og regnskapsjuks på 1,5 milliarder. Også i ankesaken i lagmannsretten ba forsvarerne om full frifinnelse.