Ber om kostnadsoverslag på jernbane

Samferdselsdepartementet ber om å få kartlagt kostnader for å bygge en jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø. – En jernbane nordover har lenge vært ønsket, samtidig må kostnadene avveie nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Et grovt kostnadsanslag fra 2011 viste at en utbygging ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner. Jernbanedirektoratet har nå fått oppdraget med å lage en ny utredning.