Ber om hjelp i kampen mot eggrøverne

Økokrim har mistanke om at nordmenn hjelper utlendinger med å finne frem til reirplassene.

Eggbeslag

Fra et beslag gjort i Sverige. Oppe til venstre er havørnegg fra Norge, deretter kongeørnegg merket Sør-Trøndelag.

Foto: Svensk politi

– Vi vet at det er attraktivt i samlermiljøer med egg fra rov- og vadefugler, og det er store pengesummer å tjene. Vi har mistanke om at både nordmenn og utlendinger står bak, og har også indikasjoner på at nordmenn hjelper utlendinger å finne frem til reirplassene, sier leder for miljøkrimavdelinga i Økokrim, Hans Tore Høviskeland til NRK.

Økokrim har grunn til å tro at egg og fugler røves i stort omfang for videresalg i utlandet.

– Det kan være utfordrende å avdekke slike saker, derfor ønsker vi tips fra publikum om de ser mistenkelig aktivitet. For eksempel bør man være observant på kjøretøy og personer som beveger seg i områder der det kan være fugler og egg. Tips kan man melde inn til sitt lokale politidistrikt.

Høviskeland viser til Sverige og Finland, som har avdekket flere og større saker enn i Norge.

Sjanseløs mot eggtyvene

Miljøkriminalitet

Kriminelle spesialinnreder gjerne biler for å skjule fugler og egg – og frakte dette ut av landet. Her: I 2004 ble en mann på 52 år fra Tyskland stoppet på tollstasjonen i Karigasniemi, nær Karasjok. I bilen hadde han 17 levende fugleunger og 128 egg fra gråtrost, rødvingetrost, tjeld, tyvjo, rødnebbterne, bergirisk, bokfink, kråke, storspove, heipiplerke og andre. Mannen fikk 60.000 kroner i bot,

Foto: Politiet

– Norge har et rikt fugleliv, blant annet i Nord-Norge, og vi har grunn til å tro at egg og fugler stjeles i stort omfang her til lands også. Vi frykter store mørketall, sier Høviskeland.

Forbud mot eggsanking

Blant fuglekikkerne har det vært veldig stille om fugle- og eggrøveri de siste årene. Leder i Norsk Ornitologisk forening i Troms, Jann-Oskar Granheim har ofte kontakt med fugleinteresserte i Nord-Norge og har ikke fått en eneste melding.

– Det trenger nødvendigvis ikke å være et godt tegn at vi ikke hører noe, men det er positivt at Økokrim nå setter fokus på dette. Hvis det viser seg at nordmenn også bidrar til eggrøveri er det nesten dobbelt så ille. Det går ut over fuglebestanden vår, sier Granheim, som mener det er viktig å være på vakt nå i hekketida.

– Turistene blir flere og flere for hvert år, men man bør ikke mistenke en bobilturist uten grunn, og jeg tror folk flest er inneforstått med at det er et generelt forbud mot å sanke fugleegg, sier Granheim.

– Ta bilder

Førstekonsulent i Norsk Ornitologisk forening, Paul Shimmings oppfordrer folk til å ta bilder om de har mistanke om faunakriminalitet.

– Det kan være vanskelig for publikum å vite om det er en ornitolog eller en kriminell som beveger seg i hekkeområder for fugl. Vi opplever at politiet prioriterer slike saker godt, men ofte henlegges sakene på grunn av manglende bevis. Det er derfor viktig å ta bilder og notere tidspunkter, bilnummer og annet som kan være relevant, sier Shimmings.

Jaktfalk

Jaktfalken er en av de truede artene i Norge.

Foto: Kjartan Trana / NRK