Ber om hjelp i eiendomsstrid

Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap) ber landbruksminister Jon Georg Dale ta standpunkt overfor Statskog. Statskog er en stor grunneier i Kvænangen, men det er tvist om rettighetsforhold i kommunen. Både Troms fylke og Kvænangen kommune har bedt landbruksministeren om å instruere Statskog til å stanse prosesser inntil de framtidige eiendomsforholdene er avklart. Landbruksdepartementet vil ikke kommentere saken før henvendelsene er besvart.