Ber om forlenget beredskap

Helse Nord ber om at Forsvarets Bell-helikopter blir stasjonert i Kirkenes frem til 2. august. Helikopteret med medisinsk personell bistår etter problemene i Luftambulansetjenesten. Opprinnelig skulle helikopteret være stasjonert frem til 15. juli.

Bell-helikopter
Foto: Mattis Wennemo / HV/Forsvarets mediesenter