Ber kommunen ordne opp selv

Gamvik kommune må gjerne ta rettslige skritt mot Norway Seafoods, men det blir uten innblanding fra regjeringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) mener det må være opp til Gamvik kommune å forfølge saken dersom de mener Norway Seafoods har brutt en avtale med dem.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Regjeringen vil ikke gripe inn for å sikre levering av fisk, til Norway Seafood sitt anlegg i Mehamn. Det ble klart da statsminister Erna Solberg fikk spørsmål i Stortinget i dag.

Tidligere denne måneden kom regjeringen med en avklaring rundt deres avtale med daværende Aker Seafoods, nå Norway Seafoods og Havfisk ASA. Regjeringen mener Havfisk ikke har aktivitetsplikt i Mehamn.

– Dette er ikke politikk, men juss. Dette handler om hvilke vilkår som ble stilt da Røkke og Aker Seafoods fikk tildelt disse trålkvotene. Nå har vi da konstatert at den avtalen ikke hjemlet aktivitetsplikt i Mehamn. Men jeg vil likevel understreke at leveringsplikten består, og at det dermed ligger til rette for ny aktivitet i Mehamn, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Torfinn Vassvik

Varaordfører i Gamvik, Torfinn Vassvik (Ap) utelukker ikke rettslige skritt.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Ber kommunen ordne opp selv

Aspaker mener at Regjeringen har gjort sine vurderinger ut ifra sine avtaler, men sier at Gamvik kommune står fritt til å forfølge saken videre dersom de mener selskapet har brutt noen avtaler med dem. ;

– Jeg forstår det slik at kommunen mener de har en avtale med Aker Seafoods, og det må de bare følge opp privatrettslig.

Varaordfører i Gamvik, Torfinn Vassvik (Ap), sier det kan bli en mulighet.

– Det kan være aktuelt, vi mener i alle fall at vi har en god sak. Her er det snakk om fiskerirettigheter vi mener har blitt tatt fra oss. Vi vil uansett kjempe videre, sier Vassvik

Lover å følge opp forpliktelsene

Selv om regjeringen mener at Norway Seafoods ikke har aktivitetsplikt i Mehamn, så gjelder fortsatt regelverket om leveringsforpliktelser langs kysten. Aspaker vil ikke godta brudd på disse reglene.

– Når det gjelder aktivitetsplikt og leveringsforpliktelser så er det noe som alle aktørene i næringen må forholde seg til. I verste fall kan myndighetene tilbakekalle tillatelsene til å eie fiskefartøy, og kvotene vil bli tilbakeført til fellesskapet.