Ber justisministeren gripe inn

Om utenlandske fiskere forskjellsbehandles i Norge, er det en fare for rettsikkerheten. Det mener Frank Bakke-Jensen.

Reinbøen

Linebåten Reinbøen ligger fortsatt til kai i Murmansk, der den holdes i arrest for fiske på russisk side av grensen.

Foto: TV Murman

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Høyre mener justisministeren må se på om norske og utenlandske fiskere forskjellsbehandles i fiskefusksaker.

Det kommer fram etter at den norske linebåten «Reinbøen», ble tatt med i arrest til Murmansk 28. juni, der den fortsatt holdes.

Torsdag ettermiddag er det ikke noe nytt fra Murmansk om Reinbøen.

Etterforskningen er avsluttet, og de venter på domstolen, er meldingen fra den norske generalkonsulen Øyvind Nordsletten.

Fare for rettssikkerheten

I forbindelse med denne arrestasjonen, uttalte førstestatsadvokat Lars Fause tidligere i uka at utenlandske fiskere blir tøffere behandlet i norsk rettsvesen.

Dersom dette stemmer er det en fare for fiskernes rettssikkerthet, sier Bakke-Jensen.

– Da må justisministeren disponere ressursene på en annen måte sånn at vi sikrer rettssikkerheten. Det skal være likhet for loven om du er utenlandsk eller norsk fisker, hvis det er sånn at man kommer opp i en fiskefusk-sak, sier Bakke-Jensen.

Tar selvkritikk

Samtidig tar politiet i Vest-Finnmark selvkritikk på at de bruker for lang tid på å etterforske norske fiskere som tas for tjuvfiske.

Påtaleleder i Vest-Finnmark, Morten Daae, sier likevel at den lange saksbehandlinga har en forklaring.

– Det har noe sammenheng med at vi får sakene ofte flere uker, kanskje måneder etter at forholdet fant sted. Så er skipper på båten i tillegg kanskje hjemmehørende et annet sted enn i vårt distrikt, som gjør at vi må sende det ut til andre distrikt for å be om bistand til avhør og slikt, sier påtalelederen.

Det gjør at sakene nødvendigvis tar lang tid.

– Jeg er i utgangspunktet enig med Fause, om at slike saker ofte tar for lang tid, sier Daae.