Ber Helsetilsynet om hjelp

Fylkesmannen i Troms ber Helsetilsynet om råd om hvordan de kan følge opp den såkalte «Dina-saken». NRK-reportasjen om Dina belyste hvor galt det kan gå når hjelpeapparatet ikke har ønsket effekt. Fylkesmann Elisabeth Aspaker har også hatt møte med Nordreisa kommune, for å bli opplyst om saken før de tar stilling til hvordan de skal gå videre.