Bellona: – Flaut at fornybarlandet Norge drifter Svalbard med kull

Nå håper miljøorganisasjonen at Stortinget vil gå inn for et grønt alternativ for Svalbard.

Svea Nord-gruva på Svalbard

Bellona mener at gruvesamfunnet Svalbard må rustes for en grønn fremtid. Dette bildet er fra en av gruvene som drives av Store Norske.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Runa Haug Khoury, Bellona

Seniorrådgiver Runa Haug Khoury i Bellona mener at norske politikere bare har tiden og veien for å planlegge fremtidig energisikkerhet på Svalbard.

Foto: Daniel Sannum Lauten

Miljøorganisasjonen Bellona har i en årrekke påpekt behovet for å investere i fornybar energi, som også Venstre nå tar til orde for i forbindelse med Svalbard-meldingen.

Svalbard har behov for ny næringsvirksomhet, og en stabil energiforsyning i tiden etter kulldrifta, som i dag forsyner øysamfunnet med varme og lys.

– Det er svært gledelig at norske politikere endelig kommer på banen. Vi har lenge ment at man bør utnytte sol, vind og geotermisk kilder lokalt for å forsyne øysamfunnet med energi, i kombinasjon med strømkabel fra fastlandet, sier seniorrådgiver Runa Haug Khoury innen energi og industri i Bellona.

Dette var også et tema under Arendalsuka, der både Venstre og Arbeiderpartiet stilte seg positiv til en utredning om elektrifisering av Svalbard. Tidligere har også Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg vært positiv til en strømkabel fra fastlandet.

Nedadgående kullmarked

Khoury peker på at teknologiske løsninger innen både sol- og vindkraft har blitt billigere, og at det eksperimenteres med fornybar energi i andre deler av Arktis med stort hell.

– Det globale kullmarkedet er i fritt fall. Det alene tvinger frem debatten om hvordan man skal forsyne Svalbard med energi i tida fremover. Man er nødt til å ta den kostnaden på et eller annet vis, og nå haster det med å vurdere hvilke alternativer man vil gå for.

Kullimport som alternativ

Seniorrådgiveren sier at Svalbard er en viktig symbolarena i det internasjonale klimaarbeidet, og minner om at også det var tema da USAs utenriksminister John Kerry besøkte øysamfunnet tidligere i sommer.

– Det at fornybarlandet Norge, som tar en proaktiv rolle i det internasjonale miljøarbeidet, drifter Svalbard med kull er ganske flaut. Om kullprisene fortsetter å falle, kan man tenke seg et scenario der Norge må importere kull til et av de mest sårbare områdene. Det er klønete signaler.

Haster med utredning

Ifølge tall fra ABB slipper kraftverket i Longyearbyen sammen med det russiske kraftverket i Barentsburg ut 200.000 tonn med CO₂ årlig, som tilsvarer utslippet fra rundt 100.000 biler. Khoury sier at en CO₂-rensing av kraftverket vil kreve en betydelig opprustning av det eksisterende anlegget, noe som trolig blir svært kostbart.

– Vi har ikke råd til å ikke investere grønt på Svalbard, og det må snarest gjennomføres en helhetlig utredning. Det er ikke mulig å gi en stabil kraftforsyning med bare et alternativ, her må ulike aktører samarbeide.

Svalbard-meldingen skal behandles på Stortinget før jul i år, og Bellona håper at Stortinget vil be om en utredning om en grønn fremtidig energiforsyning.