– Dyr mishandles uten at det gripes inn

Dyremishandling skjer altfor ofte uten at myndighetene kan gripe inn, mener leder i Den norske veterinærforening.

Katten Nico overlevde mishandling

Eksperter hevder at det som sikrest kan forutsi at en gutt kommer til å utøve vold mot sin partner i voksen alder er at han har utøvet vold mot dyr som barn. På bildet: Katten Nico overlevde mishandling

Foto: Nisa Yeh//Flickr/Creative Commons BY SA

– Det er trist å se at folk som knapt kan ta vare på seg selv får tilbake dyrene sine, sier Marie Modal, leder av Den norske veterinærforening.

Marie Modal

Leder av Den norske veterinærforening, Marie Modal, er bekymret for hvordan saker med dyr som blir vanskjøttet håndteres.

Foto: Nils Mehren / NRK

Hun mener politi, veterinærer og Mattilsynet kommer til kort i saker som gjelder vanskjøtsel av dyr.

– Kravet til bevis blir så stort at det går ut over dyrene lenge før man finner ut at de faktisk lider, ser hun.

Plikt til å melde fra

Den nye dyrevelferdsloven gir folk plikt til å melde ifra om dyremishandling. Mattilsynet har også gjort det mulig å tipse om slike saker på deres internettside. Og stadig flere gjør nettopp det.

Likevel sier Einar Karlsen, seniorrådgiver i Mattilsynet i Sør-Troms, at de har flere utfordringer i slike saker.

Einar Karlsen

Einar Karlsen i Mattilsynet sier at de gjerne skulle gjort mer i slike saker.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Hovedproblemet er å faktisk dokumentere at dyrene har blitt dårlig behandlet, sier han.

– Og dersom vi får varsel, ønsker tipserne sjeldent å vitne i saken. Da står vi på bar bakke, fortsetter han.

Rett til å ta affære

Mattilsynet har også selvstendig rett til å ta affære ved tips om vanskjøtsel av dyr.

– Vi gjennomfører inspeksjoner. Vi er også ofte i kontakt med politiet i flere slike saker. Vi burde alltid ha grepet inn tidligere, men det er ikke alltid like enkelt, sier Karlsen.

– Dermed havner dyrene i en skvis mellom vitner, eiere, behandlende dyrleger og politi, sier Marie Modal.