Bekymret for tap av rein

De store tapene i reindriftsnæringa som følge av mye kongeørn, bekymrer Fylkesmannen i Troms. Undersøkelser viser at Troms reinbeiteområde må ha 400 rein i vårflokk for å ha samme produktivitet som Sør Trøndelag /Hedmark har på 100 rein, sier fylkesmann Bård Pedersen. Dette er alarmerende tall, sier han. Han vil ha en plan for kongeørn på linje med gaupe og jerv.