NRK Meny
Normal

Bekymret for oljeleting i nord

Norsk polarinstitutt frykter konsekvensene av oljesøl rundt Bjørnøya.

Video leteboring

Illustrasjonsbilde: Leteboring i Barentshavet.

Foto: Nyhetsspiller

Norsk polarinstitutt er bekymret over at oljevirksomheten flyttes stadig lengre nordover.

Instituttet krever i en høringsuttalelse dokumentasjon av oljevernberedskapen i Barentshavet.

Assisterende direktør Bjørn Fossli Johansen ved polarinstituttet sier noen av de nye oljeblokkene ligger svært nær Bjørnøya.

– Vi er først og fremst bekymret for sjøfugl. Bjørnøya har en av den nordlige halvkules største konsentrasjoner av hekkende sjøfugl som er svært sårbar for oljesøl. Det er om lag 500.000 fugl av forskjellige arter som hekker på Bjørnøya, for eksempel Lomvi og Polarlomvi. Enkelte deler av året er iskanten såpass langt sør at man kan forvente å finne isbjørn i området.

De nordligste blokkene ligger ca. 20 km fra områder hvor det må forventes havis i år med maksimal isutbredelse, tilsvarende issituasjonen våren 2011.

Ber om avklaring

Polarinstituttet ber i sitt høringssvar Olje- og energidepartementet dokumentere om det finnes god nok oljevernberedskap i området.

– Avstanden til fastlandet og krevende forhold med mørke, lave temperaturer og is stiller ekstra store krav til oljevernberedskapen i dette området, sier Bjørn Fossli Johansen.