NRK Meny
Normal

Frykter smitteberedskapen svekkes

Både bønder og reindrifta mener nedleggelsen av Veterinærinstituttet i Tromsø vil svekke smitteberedskapen i landsdelen.

Veterinærinstituttet

Obduksjon av varmblodige dyr må flyttes ut av Nord-Norge, når avdelingen i Tromsø nå legges ned.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / NTB scanpix

Både Bondelaget, NRL og forskere på universitet i Tromsø mener beredskapen ved sykdomsutbrudd vil bli svekket om Veterinærinstituttet legges ned.

Mattilsynet i Oslo mener derimot at beredskapen kan ivaretas på en god måte

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara i NRL er ikke enig med Mattilsynet om at beredskapen vil bli godt nok ivaretatt ved nedleggelse av Veterinærinstituttet i Tromsø.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

ved å ta i bruk nye arbeidsmetoder og ny teknologi.

Leder i Norske reindriftsamers landsforbund, Nils Henrik Sara, deler ikke oppfatningen.

– Jeg har hørt mange ganger at det skal bli like bra om ikke bedre. Men når hverdagen kommer er den nok ikke slik som den var forestilt fra starten. Så jeg har ikke hundre prosent tiltro til at dette skal bli vel så god som den fungerer i dag, sier han.

Kan miste den gode dyrehelsen

Nils Henrik Sara i NRL får støtte av bondelagsleder i Finnmar Grete Liv Olaussen.

– En av de fortrinnene vi har i Nord-Norge er jo at vi har god dyrehelse og svakt smittepress. Men det forutsetter også at man har gode ordninger for sykdomsovervåkning, sier Olaussen.

Leder for Troms og Finnmark veterinærforening, Kai Roger Fjellsøy har tidligere uttalt at nedleggelsen vil være en betydelig trussel for dyre og folkehelsa.
Også professor i arktisk og marin biologi, Morten Tryland ved universitetet i Tromsø har manglende tillit til uttalelsene fra mattilsynet.

– Jeg synes det er lite troverdig. De jeg har snakket med i Mattilsynet i Nord-Norge, kjenner seg vel ikke helt igjen i det, sier Fjellsøy.

Nye sykdommer

Klimaendringer og økt press utenfra vil kunne føre til nye sykdommer og

Kristina Landsverk

Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Foto: Anders Brekke / NRK

driftsmetoder i jordbruk og reindrift. Tryland mener man svekker beredskape.

– Ved å legge ned et regionalt laboratorium så vil gå glipp av den beredskapen man har brukt lang tid på å bygge opp, sier han.

Direktør for tilsynsavdelingen i Mattilsynet Kristina Landsverk mener derimot at beredskapen vil bli godt nok ivaretatt.

– Vi mener det finnes mange muligheter her å utvikle dette på en god måte ved å bruke andre arbeidsformer, sier Landsverk.