NRK Meny
Normal

Bekymra for reindriftas framtid i Kvalsund

Både Sametinget og reinbeitedistriktet Fiettar er bekymret for reindrifta i Kvalsund.

Repparfjord

Det meste ligger til rette for at det skal bli gruvedrift i Kvalsund, og dette bekymrer reindriftsnæringa. - Vi vil komme til enighet med reindrifta, svarer Nussir.

Foto: Allan Klo

– Fra et politisk ståsted er det ikke veldig uventet det som kommer, men fra et rettslig perspektivt er det nesten ikke til å tro, sier jurist og reineier i distrikt Fiettar, Ragnhild Marit Sara.

Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er ikke overrasket over reguleringsplanen for gruvedrift i Kvalsund er godkjent.

Foto: Bente Bjercke

Hun mener kommunal- og moderniseringsdepartementets ja til reguleringsplanen for gruvedrift i Kvalsund, ikke har et rettslig grunnlag.

Vil ha enighet med reindrifta

Også sametingsråd Silje Karine Muotka fra NSR er bekymret for at reinbeitedistriktenes rettslige situasjon ikke er god nok.

– Tålegrensa er nådd for området, og det er viktig å følge med på det fremover. Det er også viktig å sikre reindrifta når de driver under så marginale forhold, sier Muotka.

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt bedyrer på sin side at de vil gjøre sitt for å bevare reindrifta i gruvedriftområde.

– Vi har alltid forutsatt det samme. Det har vært vår holdning fra dag en at vi skal ha avtaleforhold med reindrifta som de også er fornøyd med. Der er vi helt på linje, sier Rushfeldt.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Øystein Rushfeldt i Nussir vil komme til enighet med reindrifta.

Foto: Allan Klo

Ragnhild Marit Sara sier reindrifta nå må møtes for å bli enige om hva de gjør videre. Om de vil gå til sivil ulydighet, vil hun foreløpig ikke si noe om.

– Jeg vil ikke kommentere hvordan distriktet går videre.

Forstår bekymringen

Det er veldig positivt for Kvalsund kommune at denne driften kommer i gang,sier lokalpolitiker i Kvalsund, Ingar Eira.

Han forstår reindriftas bekymring, men mener at utvinningen i Nussir med underjordisk drift, ikke berører reindrifta i den grad mange er frykter.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka fra NSR er bekymret.

Foto: Siv Eli Vuolab

Men Silje Karine Muotka ser ikke på Nussir isolert, hun ser med skepsis på mineralpolitikken i Finnmark generelt, etter departementets gruve-ja i Kvalsund.

– Vi ser at det er et sterkt politisk ønske om å legge til rette for gruveindustrien. Min bekymring er at dette skal bli slik alle mineralprosjekter blir behandla fremover, i så fall vil det påvirke det materielle kulturgrunnlaget for hele den samiske befolkningen på en måte som er veldig alvorlig, sier Silje Karine Muotka.