NRK Meny

Bekymra bønder i Skånland

Bønder i Skånland kritiserer kommunen for manglende satsing på landbruket. Stadig flere gårder legges ned, og bøndene føler seg i liten grad som en del av kommunens næringspolitikk. De viser også til at god matjord blir gjort om til bolig og næringsområder. Teknisk sjef, Jan Egil Strand, sier landbruket er under press