Beklager rot i egen økonomi

Høyres ordførerkandidat i Alta, Arnt Ivar Pedersen, har store betalingsanmerkninger i sin privatøkonomi. Det beklager han

Arnt Ivar Pedersen

Arnt Ivar Pedersen, har i valgkampen stått fram som den som skal rydde opp i Alta kommunes økonomi.

Foto: Privat

Den populære ordførerkandidaten for Alta Høyre har i valgkampen stått fram som Altas nye ryddegutt i forhold til den økonomiske situasjonen Alta kommune står ovenfor.

Men en ekstern revisjonsrapport slakter den økonomiske styringen som Høyres ordførerkandidat, Arnt Ivar Pedersen i Alta, utførte i sin jobb som økonomidirektør i Bufetat Nord. Han blir nå gransket av Riksrevisjonen.

Pedersen har også i sin privatøkonomi store økonomiske vansker og mislighold av lån.

Jeg har vært i en vanskelig livssituasjon, med sykdom i nær familie og brukt min energi på det. Det er beklagelig at jeg har kommet opp i en slik situasjon

Arnt Ivar Pedersen, Høyres ordførerkandidat i Alta

Video Pengerot i Alta Høyre

Arnt Ivar Pedersen beklager situasjonen han har kommet opp i.

– Høy risiko for mislighold

Kredittselskapet Lindorff har registrert ti betalingsanmerkninger på til sammen cirka 257 000 kroner.

Tre av anmerkningene har gått så langt som til namsmyndighetene.

Lindorffs analyse av hans kredittverdighet viser laveste mulige skår, med høy risiko for mislighold.

Pedersen beklager at han har havnet i en slik økonomisk situasjon privat.

– Jeg har vært i en vanskelig livssituasjon, med sykdom i nær familie og brukt min energi på det. Det er beklagelig at jeg har kommet opp i en slik situasjon, sier han.

Støtter Alta Høyre

Leder i Finnmark Høyre, Anne Karin Olli sa i morges at det er lokalpartiet som avgjør hvem som skal bli ordførerkandidat og at de vil støtte deres beslutning. I tillegg er det viktig å ta vare på mennesket i denne saken:

– I forhold til det menneskelige i denne saken, så strider det mot alt jeg tror på å slå bein under en som har opplevd vansker i livet. Finnmark Høyre sin holdning er å respektere Alta Høyre sine vurderinger, fordi de har mest kunnskap i denne saken.