NRK Meny
Normal

Beholder to sykehus

Den nye direktøren i Helse Finnmark beroliger - både Kirkenes og Hammerfest skal ha sykehus.

Eva Håheim Pedersen ønsker å være en samlende direktør for hele fylket, men innrømmer at den nye jobben blir utfordrende.

– Det skal være to sykehus

Protestene fra sykehusaksjonen i Kirkenes hadde bare såvidt lagt seg da det ble bestemt at klinikksjefen for Hammerfest sykehus, Eva Håheim Pedersen, ble ny direktør i Helse Finnmark.

Hennes budskap er klart: Kirkenes sykehus har ingenting å frykte.

– Nå som jeg begynner å jobbe som direktør har jeg ansvar for hele foretaket. Mitt oppdrag er å være direktør for to sykehus, i Kirkenes og i Hammerfest, med et desentralisert tjenestetilbud og et desentralisert psykisk helsevern.

Innsparinger på trappene

Likevel frykter Kirkenes-miljøet at flere av de bærende funksjonene i sykehustilbudet skal forsvinne, og at det blir redusert til en sykestue. Håheim Pedersen mener frykten er unødvendig. – Det er vedtatt at det skal være to lokalsykehus i Finnmark, og det er det jeg vil jobbe for.

Men Helse Finnmark står overfor store innsparinger i neste års budsjett.

Håheim Pedersen er fullstendig klar over at det er en utfordrende jobb hun nå har takket ja til.

– Det er en krevende utfordring som jeg har respekt for. Men jeg kjenner Helse Finnmark og vet at foretaket har masse ressurser, flinke medarbeidere og mange dyktige fagfolk. Som direktør har jeg derfor mange dyktige medarbeidere å spille på lag med i de utfordringene foretaket står overfor.