Begrepet Nord-Norge forsvinner –felles identitet svekkes

Nord-Norge er i ferd med å forsvinne, og vi står tilbake med tre fylker.
Det har professor Kjell Arne Røvik ved universitetet i Tromsø skrevet bok om.

Begrepet Nord-Norge er i ferd med å forsvinne

Begrepet Nord-Norge er i ferd med å forsvinne.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

– Nord-Norge kan bli borte. Ikke som Atlantis, det kommer ikke til å synke i havet. Men Nord-Norge kan forsvinne som en region som skaper identitet til mange folk som bor her, sier Kjell Arne Røvik.

Landsdelen er i ferd med å splittes opp

Vår felles identitet svekkes, og fylkene jobber for egen utvikling, mener professor Kjell Arne Røvik.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

Professor Kjell Arne Røvik hevder at vår felles identitet svekkes, og landsdelen splittes opp.

Fylkene er blitt mer opptatt av egen utvikling

Etter at landsdelsutvalget ble lagt ned, forsvant det siste landsdelsomfattende samarbeidsorganet. Nå jobber alle for å få mest mulig utvikling i sine fylker.

Det skyldes blant annet at vi har en veldig oppsplitting internt i landsdelen nå, særlig politisk. Vi kaller det «fylkesfisering» i boka våres.
Fylkene blir et stadig viktigere referansepunkt i nord, mener Kjell Arne Røvik.

Kjell Arne Røvik skriver bok om at Nord-Norge splittes opp.

Kjell Arne Røvik skriver bok om at Nord-Norge splittes opp.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

Universitetet i Tromsø ble kjempet fram som en landsdelssak. Det gjelder ikke universitetet i Nordland, hevder Kjell Arne Røvik.

Det var ingen landsdelssak, og hadde det blitt det så er det ikke sikkert det hadde stått et universitet i Nordland i dag. Strategene i Nordland visste nok at dette først og fremst måtte være en fylkessak, sier Rørvik.

Viktig å kjempe for eget fylket

Pia Svendsgaard, fylkesråd i Tromsø, er enig i at det nå er mer kamp for eget fylke.

Vi gjør ikke jobben vår som fylkespolitiker hvis vi ikke går inn i eget fylke og gjør regional planlegging, for å få mest mulig ut av den utviklingen som kommer, mener Svendsgaard.