Bedrift må betale 300.000 for å ha brutt arbeidsmiljøloven i fleng

Manglende hviletid, for lange arbeidsvakter og ingen overtidstillegg. En lang rekke overtredelser i arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven har kostet en arbeidsgiver i Midt-Troms dyrt.

Arbeidsliv

LANGE DAGER OG INGEN OVERTIDSLØNN: Det opplevde ansatte. Bildet er en tilfeldig illustrasjon som ikke er satt i sammenheng med bransjen bedriften opererer i.

Foto: ILLUSTRASJON NRK

For noen uker siden ble straffen utmålt og var klar: 300.000 kroner har bedriften blitt pålagt å betale av Troms politidistrikt.

Bedriften har overtrådt en lang rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Blant annet bestemmelsene om arbeidstid. Våren og sommeren 2014 lot bedriften flere av sine ansatte arbeide i mer enn ni av døgnets 24 timer – i perioder på over totalt 30 dager.

Bedriften har også brutt bestemmelsen om at en arbeidstaker skal ha 11 timer sammenhengende fri i løpet av et døgn, og bestemmelsen om at en arbeidstaker skal ha sammenhengende arbeidsfri på minst 35 timer i løpet av sju dager. Også dette gjelder flere av bedriftens arbeidstakere.

Over 30 timer mer overtid enn tillatt

Bedrtiften i Midt-Troms har også brutt bestemmelsene for samlet arbeidstid og overtid for flere ansatte. Blant annet jobbet en ansatt mer enn 30 timer mer overtid enn det som er tillatt i henhold til arbeidsmiljøloven.

I tillegg er bestemmelsene for overtidstillegg for ansatte som jobber utover normal arbeidstid overtrådt.

Bedriften har overtrådt bestemmelsen om at den skal en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidsgiver har arbeidet.

Dette skjedde også våren og sommeren 2014. En slik oversikt skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakers tillitsvalgte, og når den ikke er det, er det i strid med arbeidsmiljøloven.

Kan få nytt krav på 360.000 kroner

Også vegtrafikkloven er overtrådt, blant annet innfor bestemmelsene om hviletid og hvor mye pause sjåfører har krav på under kjøring.

Dersom forelegget ikke vedtas av bedriften, kan det bli rettet et nytt krav på 360.000 kroner.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra påtalemyndigheten i saken, men det har ikke latt seg gjøre på grunn av ferieavvikling.