NRK Meny
Normal

Må bli bedre på varsling ved dårlig dyrehold

Folk må bli flinkere til å varsle når det er mistanke om vanskjøtsel av husdyr, mener leder i Troms bonde- og småbrukarlag.

Dyrehold

Det er ofte personlige tragedier bak tilfeller med vanskjøtsel av husdyr,mener leder i Troms bonde- og småbrukarlag.

Foto: Politiet/Mattilsynet

Man hører stadig oftere om tragedier der husdyr som sau, kyr og hester har blitt så dårlig ivaretatt at de har mistet livet på grunn av sult og underernæring.

I en liten bygd i Finnmark fant mattilsynet nylig to hester som hadde bukket under for sult.

I forrige uke ble en mann fra Sør-Troms dømt til ubetinget fengsel, og aktivitetsnekt, etter at 13 av sauene hans sultet ihjel.

Sårbar bondenæring

– Alle kan ha perioder i livet som ikke er så lett å takle. Der er nok bondenæringa mer sårbar enn andre næringer, da man stort sett jobber alene og at det er levende dyr vi jobber med og ikke en ren papirflytting. Så konsekvensene er så mye større, sier leder i Troms bonde- og småbrukarlag, Margrethe Vikran.

Ofte er det en personlig tragedie bak slike tilfeller, sier Vikran.

Både bønder og folk generelt må bli flinkere til å varsle når det er mistanke om at dyr ikke blir tatt vare på.

Ber folk varsle

– Jeg tror kanskje det ikke har blitt flere av de sakene, men de blir kanskje oppdaget, sier regionsjef Katrine Flostrand i Mattilsynet.

Hun understreker at Mattilsynets oppgave er å sikre god dyrevelferd, men at de har mange å føre tilsyn med.

– Vi er derfor helt avhengige av at folk følger med og sier fra hvis de ser noe som er mistenkelig eller at de rett og slett bare er bekymret, sier Flostrand.

Leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, mener man kan bli enda bedre på varsling.

– Det er viktig at vi tar vare på hverandre. Det er viktig at vi som bønder ser hverandre og har tida til en kaffekopp en gang i blandt. Det er viktig at de som er rundt oss også ser hva som skjer rundt i bygdene, understreker Vikran.