Bedre sikkerhet for skiturister

Skiturister i Lyngen skal få bedre informasjon om skredforholdene i fjellområdet. Torsdag ga Troms fylkeskommune 166.000 kroner til et pilotprosjekt. Målet er å øke sikkerheten til skituristene ved bedre skilting. Det er det økte antall skiturister som tvinger fram bedre informasjon mener fylkeskommunen. Prosjektet er et pilotprosjekt som i første omgang gjelder for Lyngen og Kåfjord.

Snøskred i Lyngen
Foto: Roger Wean / Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge