NRK Meny

Bedre havn i Harstad

Det bygges ny hurtigbåtkai i Harstad for sambandene Harstad – Tromsø og Vågsfjordbassenget. Det nye kaianlegget skal stå ferdig til sommeren og koster 30 millioner kroner. Det eksisternende kaianlegget er i dårlig forfatning og er lite tilpassa bevegelseshemmede. Totalt skal det bygges nytt og renoveres i Havnebassenget for 60 millioner.