NRK Meny

Bedre forhold for festivaler

Det skal gis treårig økonomisk støtte til festivalene i fylket. Det har fylkesrådet bestemt. – De største festivalene har behov for økonomisk forutsigbarhet for å kunne booke gode artister, sier fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg. Fylkesråden ønsker en god geografisk og sjangermessig fordeling av pengene. Mindre festivaler kan som tidligere søke på ettårig festivaltilskudd.