Bedre dekk og kjettinger

Ifølge Statens vegvesen har sjåfører av tunge kjøretøy i Nord-Norge blitt flinkere til å holde god stand på dekk og kjettinger. I januar kontrollerte vegvesenet dekk og kjetting på 1850 lastebiler og tilhengere på nord-norske veier, og de ser en stor forbedring i forhold til samme periode i fjor. Den mest markante forbedringen er på kjøretøy hjemmehørende i Norden, Øst-Europa og øvrige Europa.

kjetting på tungt kjøretøy
Foto: Statens vegvesen