Basestasjoner drevet av vind og sol skal gjøre havene rundt Svalbard tryggere

Ny og miljøvennlig teknologi skal gjøre havområdene tryggere for fiskere og cruise-passasjerer.

jryksryks

Havene rundt Svalbard har vært en blindsone hvor det har vært utfordrende å overvåke trafikken. Med de nye AIS-basestasjonene er problemet løst ved at stasjonene produserer sin egen strøm på fjerntliggende plasser.

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

– For oss er dette et unikt og banebrytende prosjekt. De nye basestasjonene på Svalbard skal driftes på vind og sol og blir hundre prosent utslippsfrie, sier prosjektleder i Kystverket, Harald Åsheim til NRK.

Siden 2016 har Åsheim og et titalls andre i Kystverket og Kongsberg Gruppen jobbet med et system som kartlegger skipstrafikken rundt Svalbard. Tre år og 1,5 millioner kroner senere er de i endelig i havn.

Antall turister som kommer til øygruppen langt mot nord har mangedoblet seg de siste årene. I samme periode har fisket i havområdene rundt blitt stadig mer lukrativt.

– Det er helt avgjørende for sikkerheten at vi vet nøyaktig hvor disse fartøyene er til enhver tid, sier Åsheim.

Men det er ikke bare enkelt.

Flere Stortingspolitikere har også bedt regjeringen revurdere beredskapen på Svalbard.

Spesielt etter at tråleren «Northguider» gikk på grunn i Hinlopenstredet i januar i år. Da måtte 14 personer reddes med helikopter.

Nå håper Kystverket at de nye basestasjonene er et skritt i riktig retning for å gjøre havene rundt Svalbard tryggere.

Prosjektleder Harald Åsheim i Kystverket

Prosjektleder Harald Åsheim i Kystverket sier de nye stasjonene er en liten revolusjon. Her gjør han siste finish på basen som har kostet 1,5 millioner kroner.

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Kan ha full oversikt over alle fartøy

Basestasjonene fungerer som viktige bindeledd for signaler mellom dem som er på havet og dem som er på land.

De tradisjonelle basestasjonene trenger strøm. Derfor har det til nå vært umulig å sette opp slike på Svalbard.

Kystverket har, i samarbeid med Kongsberg Seatex, derfor utviklet en ny type basestasjoner som kan lage sin egen strøm.

Derfor kan man nå for første gang ha full oversikt over alle fartøy rundt Svalbard, i sanntid.

– For oss er dette en liten revolusjon, uansett hvor mye folk ellers måtte bry seg, sier Åsheim.

– Det er komplisert å drive med beredskap på Svalbard. Det er lite folk og ingen infrastruktur, samt enorme avstander. Disse nye basene vil gjøre at vi kan jobbe mye mer effektivt med de få ressursene som er.

AIS-base Svalbard

Den første stasjonen ble flydd inn med helikopter til den fjerntliggende øya Prins Karls Forland.

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Blir kontaktet av folk som liker teknologien

Kystverket satte 13. september opp den første solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland.

I løpet av høsten skal to tilsvarende settes opp på Walterfjellet og Amsterdamøya på nordvestkysten av Spitsbergen.

Basestasjonene er utviklet av Kongsberg Seatex. De satser på å selge teknologien til utlandet.

– Det er mange steder i verden hvor det er behov for basestasjoner, men som er øde og langt fra all slags infrastruktur. Vi har allerede blitt kontaktet av folk som er interessert i hva vi har fått til på Svalbard, sier prosjektleder ved Kongsberg Seatex, Cato Giil Eliassen.

AIS-basestasjon

Utover høsten vil det monteres to basestasjoner til.

Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen