Barneleger er bekymret

Det nye ambulanseflyet som er innleid fra Sverige, kan ikke frakte kuvøser med syke nyfødte. Overlege Marianne Nordhov ved barneavdelingen på UNN i Tromsø, sier at det er krav om spesielle festeanordninger for transportkuvøser, av hensyn til sikkerheten. Barnelegene ved sykehuset mener at det er fare for at livet til for tidlig fødte og syke nyfødte kan stå i fare.