Barnehagesak sendes tilbake

Lenvik kommunestyre valgte torsdag å sende barnehagesaka tilbake til rådmannen. Kommunestyret vil blant annet vite om en nedlegging av Berglia barnehage vil føre til høye transportutgifter, siden barn med flyktningbakgrunn går der. Mange foreldre stilte i kommunestyret for å vise sin motstand mot nedlegging. I dag er det ledig kapasitet i flere av barnehagene i sentrumsområdet.