NRK Meny
Normal

Berglund – eneste døgntilbud i Troms og Finnmark

NRK-program fra 1989 om de som bodde på Berglund behandlingshjem i Tromsø.

Berglund behandlingshjem

Behandlingshjemmet på Berg i Tromsdalen, var det eneste døgntilbud i Troms og Vest-Finnmark.

Forsker og miljøterapeut Greta Maria Skau og fotograf Grete Kvaal dokumenterte sammen hvordan barn i behandlingsapparatet opplevde sin situasjon. De intervjuet og fotograferte et femtitalls barn som var utskrevet fra institusjonen i Tromsø.

Se mer fra NRK-arkivet