Barna får bestemme hvor «musa og elefanten» skal på ferie

Å sette ord på dans og musikk er ikke alltid like enkelt. Derfor satt kunstnere opp ei skoleforestilling om dette.

Skoleforestilling om dans og musikk

ENGASJEMENT: Se innslaget fra Nordnytt med de engasjerte barna i Tromsø.

3.klassinger ved Gyllenborg skole i Tromsø lot seg lett engasjere: Men tirsdagens publikum, altså barna, hadde ingen problem med å finne ord som beskreiv det de så.

– Det handler om dyr! Det handler om ...

Forslagene var mange. Og det er nettopp det, å sette ord på dans og musikk, skoleforestillinga «Ubeskrivelig» handler om.

Dialog med publikum

Ei mus og en elefant bor i en skog, og nå skal de på ferie. For første gang. Det er ramma for forestillinga – resten kan barna være med på å bestemme.

– De kommer med innspill på nøkkelelementer i historien, som hvem historien handler om og hvor de skal reise, forteller kunstner Ola Asdahl Rokkones.

– Da har vi åpnet en dialog med elevene, slik at de blir trygg på å si hva de tenker om det vi framfører, utdyper Rokkones, som har ansvar for musikk og komposisjon.

Vil skape nærhet

Turen går til Amerika. Underveis dukker mange musikalske spørsmål opp. Spørsmål som skal få barna til å sette ord på dans og musikk.

– Et ledd i dette er at det blir mer dialog mellom kunstnere og publikum, for at kunstnerne skal forså hvordan kunsten deres når publikum. Vi forsøker å skape nærhet og dialog, sier Silje Solheim Johnsen, som har ansvar for koreografi og dans.