Normal

Barn døde av hjernehinnebetennelse: – Skaper uro i befolkningen

Lenvik kommune ber folk være ekstra årvåkne når det kommer til symptomer på hjernehinnebetennelse, etter at ett barn døde av sykdommen.

Hagerupsen

Rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik kommune er bekymret etter at et barn døde av smittsom hjernehinnebetennelse i kommunen.

Foto: Arild Moe / NRK

Tirsdag kom det frem at ett barn i Lenvik kommune har dødd av smittsom hjernehinnebetennelse. Helsevesenet mistenker at et annet barn også kan ha dødd av den samme sykdommen.

Begge de berørte familiene bor i den samme skolekretsen i Lenvik kommune. Nøyaktig hvilken skolekrets dette er, ønsker ikke rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik å gå nærmere inn på.

– Smittevernlege, helsesøster og andre involverte har vært på informasjonsmøte på skolen det gjelder, og i møte med familiene til begge barna. Det er satt i gang behandling der det er nødvendig ut fra anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Det finnes prosedyrer som skal iverksettes ved hendelser som dette, sier rådmannen.

Får antibiotika

På Lenvik kommunes nettside står det at kommunen har satt i verk tiltak som går ut over det som Folkehelseinstituttet tilrår. Det Folkehelseinstituttet anbefaler, er å gi antibiotika til barn under 15 år, som har vært i kontakt med en smitta person. Det kan være søsken, men også klassekamerater av vedkommende. I Lenvik ble disse tiltakene satt i verk torsdag. Da kom meldingen om at det første barnet døde av smittsom hjernehinnebetennelse.

– De to tragiske hendelsene vil kunne medføre uro i befolkningen. I den forbindelse oppfordres alle foreldre i kommunen til særlig årvåkenhet ved tegn til infeksjonssykdom hos sine barn, og samtidig ha en lavere terskel for å ta kontakt med lege, står det tirsdag kveld på Lenvik kommunes nettsider.

– Dersom det er noen foreldre som er bekymra, må de ta kontakt med kommunen. Men jeg tror de føler seg godt ivaretatt, sier Hagerupsen.

– Vi må ta dette på ytterste alvor, og gjøre de nødvendige undersøkelser for å avdekke om det kan være noen sammenheng mellom disse dødsfallene.

Vanskelig å finne kilden

Trond Flægstad

Trond Flægstad.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Trond Flægstad er overlege og professor i barnesykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Han kjenner ikke saka i Lenvik, men sier det generelt er vanskelig å finne smittekilden etter et utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse.

– Det er helt avhengig av at man finner bakterien og kan isolere den fra de smittede. Så gjør man en spesiell «fingeravtrykksundersøkelse», der man måler smittestoffet som bakterien sitter i, og ser om det er likt. Hvis det ikke er det, kan det være vanskelig å påvise en sammenheng.

Og så lenge ikke smittekilden er avdekket, er det svært viktig at nærområdet til de smittede følger de rådene som blir gitt.

– Det er sjelden vi får flere tilfeller på samme sted, etter at behandling er satt i gang. Men i noen uker framover må foreldre være veldig oppmerksomme dersom barna deres blir syke. Nakkestivhet, nedsatt allmenntilstand eller utslett som ikke lar seg avbleke, er symptomer som krever at man kontakter lege, sier Flægstad.