NRK Meny
Normal

Barentsregionen + Kaukasus = sant

Fredelig samkvem i nordområdene brukes som eksempel til etterfølgelse for Kaukasus.

Armenisk kultur på Festspillene
Foto: Laila Lanes

Nå er håpet at samarbeidet i Barentsregionen, og det man har fått til landene mellom her etter at grensene åpnet, skal gi inspirasjon og lærdom til landene i Kaukasus til å bidra til fredsprosessen.

På Festspillene i Harstad er kultur fra Kaukasus og geopolitiske grenser tema.

Tyrkisk delegasjon til Kirkenes

- Det hele startet i 2003 med at den gang ambassadør i Tyrkia, Hans Wilhelm Longva, kom med en tyrkisk delegasjon med politikere til Kirkenes, forteller Rune Rafaelsen i Barentssektretariatet.

Hans Wilhelm Longva og Rune Rafaelsen
Foto: Laila Lanes

De var interessert i å få til regionalt samarbeid mellom Georgia, Armenia, Asberbadsjan og Tyrkia.

Man ville se på modellen som var bygd opp rundt Barentssektretariatet.

- Det som skjedde var at vi fikk kontakt med folk i Kaukasus og det utviklet seg et omfattende kulturelt samarbeid, forteller han.

Store likheter

På Transborder café på Festspillene var dette tema i dag. Her var Longva og fortalte om Kaukasus og utviklingen der.

-Det er mange forskjeller mellom Kaukasus og Barentsregionen, sier Longva.

- Men det er også mange likheter. Begge regionene hadde utstrakt økonomisk samkvem og en relativ bra velstand i forrige århundre, sier han.

Med den russiske revolusjonen, dannelsen av Sovjetstaten og stengte grenser gikk disse områdene inn i en lang stagnasjonsperiode.

- Gjenåpningen av grensene etter Sovjetunionens fall har skapt nye muligheter som har vært utnyttet på en svært interessant måte i Barensregionen, det har ikke vært utnyttet på samme måte i Kaukasus, sier han.

– Men mulighetene er der og det er de klar over, sier han.For Kaukasus er det nå først og fremst folk-til-folk-samarbeid, og samarbeid innen kunst og kultur som uten videre kan starte, sier Longva.

På grunn av en rekke regionale konflikter og stengte grenser er det ikke lett å få i gang noe økonomisk samarbeid. - Å etablere en overbygning ala Barentssekretariatet er neppe mulig med det første, det ligger et stykke fram, sier han.

- Vanskelig

Foruten Longva var også Levan Khetaguri, leder av Caucasian Foundation i Tbilisi i Georgia. Stiftelsen har i ti år jobbet med å bringe kaukasisk kultur ut til verden.

Levan Khetaguri
Foto: Laila Lanes

De jobber med barn, ungdom, studenter og andre for å skape kulturelt samarbeid over landegrensene i dette omstridte området.

De aktuelle landene har ingen kulturpolitikk, og det finnes heller ikke noen regional politikk, sier han. Tvert imot så er det ofte slik at samarbeidet blir vanskeligere hvis statene involverer seg på grunn av de politiske konfliktene mellom de ulike regjeringene.