Bare tre kommuner i Troms har egen psykolog: – Mange sliter

Lyngen, Harstad og Tromsø er de eneste i fylket som har fått på plass psykolog i kommunen. I Lenvik lyses nå stillinga ut for tredje gang.

Rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik viser fram én av stillingsannonsene på kommunepsykolog.

Rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik viser fram én av stillingsannonsene på kommunepsykolog.

Foto: Linda Pedersen

– Vi har søkt etter kommunepsykolog to ganger før, men antakelig la vi lista for høyt. Vi ønsket en erfaren psykolog, og krevde spisskompetanse på barn og unge. Det kom inn tre-fire søknader hver gang, men vi fikk ikke tilsatt psykolog, sier rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik.

Når stillinga nå skal lyses ut igjen, vil Lenvik fire på kravene.

– Det viktigste nå er å få psykologen på plass. Så kan vi eventuelt bidra til at de får den kompetansen de trenger. Undersøkelser viser at vi har for mange unger som sliter psykisk, spesielt jenter. Derfor ønsker vi en psykolog som blant anna skal jobbe forebyggende, sier hun.

Gir tilskudd

Stortinget skal i vår behandle forslaget om at det fra 2020 skal være påbudt med psykolog i kommunene. Det er forventa brei oppslutning om dette.

Fram til 2020 kan kommunene søke om tilskudd på inntil 400.000 kroner fra Fylkesmannen for å etablere psykologstillinger.

I 2013 fikk 110 kommuner slike tilskudd, i fjor lå tallet på 250 kommuner.

– Det er i hovedsak små kommuner og kommuner i distriktene med avstand til universitetene som ikke søker, eller som har mottatt tilskudd og har utfordringer med å få kvalifiserte søkere. Små kommuner kan ha vanskelig for å tilby et større fagmiljø som psykologen kan være en del av, sier Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Ifølge Fylkesmannen i Troms har sju av 24 kommuner fått tilskudd. Tre av disse har ansatt psykologer.

Samarbeid viktig

Rådmann Margrethe Hagerupsen ser ikke bort fra at Lenvik kan bli spurt om å dekke behovene til omkringliggende kommuner.

– Dette er én av funksjonene som du ikke får dekket i småkommunene. Enten må dette løses med struktur eller interkommunalt samarbeid, mener hun.

Svein Leiros, SP i Kåfjord

Ordfører Svein Leiros i Kåfjord sier behovet for en psykolog er stort.

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Kåfjord satser

I Kåfjord er det enighet om å anskaffe psykolog. Tirsdag vedtar kommunestyret hvilken metode de skal velge. Ordføreren mener et interkommunalt samarbeid vil gi psykologen det beste fagmiljøet. Administrasjonen foreslår en egen psykolog i Kåfjord.

– At behovet er der, det har vi sett. Og nå satser vi veldig på rus og psykiatritjenesten. Da er det viktig å få knytta en psykolog til den satsingen, sier ordfører Svein Leiros.

Og til tross for sitt beskjedne innbyggertall, så har naboen Lyngen klart det. Der er Inger Nysted Grønvoll leder for koordinerende team.

– Vi var tidlig ute, og det spilte nok inn, pluss nærheten vår til Tromsø. Vi har fått en psykolog på plass i full stilling, og det er vi veldig takknemlige for. Han gjør en meget viktig jobb, spesielt overfor barn og unge, sier hun.