– Norsk selfangst går mot slutten

Bare en norsk skute skal drive selfangst i Vestisen i år.

Selfangst

Det kan gå mot slutten for norsk selfangst. Illustrasjonsbilde.

Foto: Hammerstad, Svein / SCANPIX

Ishavsskuta «Havsel» fra Alta er den eneste norske båten som skal drive selfangst i år. Denne skuta var alene i isen også i 2008.

Norsk selfangst historie

Nå tror skipper og reder på «Havsel» Bjørne Kvernmo at norsk selfangst snart kan være historie.

– Norsk selfangst går mot slutten, sier Kvernmo som ikke utelukker at «Havsel» kan bli siste skute på norsk selfangst.

I fjor ble det tatt omlag 8500 dyr av en total norsk kvote på 40 000 grønlandssel. Fangsten av grønlandssel foregår fra april til juni.

Tre skuter var på fangst i fjor


I fjor var tre norske skuter i Vestisen utenfor Grønland. En av dem var selfangstaskuta «Kvitungen» fra Tromsø.

Det ble mye blest rundt skuta etter at skipperen og rederiet ble ilagt bøter fordi politiet mente at havbruksloven var brutt ved at det blant annet var gjennomført krøking av sel uten at det var sikkert at selene var døde.