Bare 60 kilometer ny asfalt

I år skal det legges ny asfalt på 60 km fylkesvei i Troms.
Det vil koste om lag 90 millioner. Det er lite i forhold til behovet, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) og viser til at fylket råder over 3000 km fylkesveg. Det er særlig veier knytta opp mot sjømatnæringen som får vedlikehold etter fylkes vedtatte strategi "Fra kyst til marked", sier fylkesråden.