Bardu kommune iverksetter fjelloven: – Dette er viktig prinsipielt

– Fjelloven gjelder allerede i Bardu. Nå iverksetter vi den, og oppnevner fjellstyre, sier ordfører Toralf Heimdal.

Toralf Heimdal

OPPNEVNER FJELLSTYRE: Ordfører Toralf Heimdal stemte for at Baru skal iverksette fjelloven. Det gjorde kommunen også i 1996, men ble stoppe av Landbruksdepartementet.

Foto: Arild Moe / NRK

Det ble vedtatt i kommunestyret i dag, mot stemmene til Venstre og Frp. Ordfører Toralf Heimdal (Sp) stemte for:

Han forklarer:

– Kommunestyret i Bardu har vedtatt å oppnevne et fjellstyre i henhold til fjelloven, sier Heimdal.

Vil ha lokal kunnskap

Fjelloven: Vil opprette fjellstyre

OPPNEVNER FJELLSTYRE: I forrige uke bestemte flere kommuner, blant dem Beiarn kommune, med ordfører Monika Sande (i midten), å gjøre fjelloven gjeldende og oppnevne et fjellstyre.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fjelloven gjelder ikke i Nord-Norge, men den siste tiden har flere kommuner vedtatt å gjøre den gjeldende. I forrige uke vedtok kommunene Saltdal, Beiarn og Storfjord å gjøre fjelloven gjeldende.

Loven sørger for lokal rett til å forvalte statseid utmark, både høyt og lavt, gjennom demokratisk oppnevnte fjellstyrer. I dag er dette Statskog sin oppgave i Nordland og Troms.

– Fjellstyret i Bardu skal disponere ei fjellkasse. Det betyr kort og godt at vi krever at fjelloven iverksettes for Bardu kommune, og at det er vi som forvalter utmarka, sier Heimdal.

Han mener lokal kunnskap er den beste for å ha ei god forvaltning av statseid utmark i Bardu:

Bjørn Wiggo Nerli

STEMTE IMOT: Frp i Bardu, og gruppeleder Bjørn Wiggo Nerli, mener tiden ikke er inne for fjelloven i kommunen.

Foto: PRIVAT

– Vi mener det er viktig, først og fremst prinsipielt, at vi som lokal myndighet skal forvalte lokale allmenninger, som statsgrunnen i Bardu er.

Frp: – Ser ikke fordelene

Bjørn Wiggo Nerli, gruppeleder i Fremskrittspartiet i Bardu, stemte imot fjelloven under dagens kommunestyremøte:

Han forklarer:

– Det er mange grunner til det. Vi ser ikke de store fordelene per nå ved å innføre fjelloven.

Nerli påpeker Frp sentralt har støttet at fjelloven skal utredes for Nordland og Troms. Utredes, ikke innføres.

– I Bardu Frp mener vi at fjelloven gir særfordeler til enkelte grupperinger. Vi ser for eksempel sørpå at jakt- og fiskerettigheter er dyrere enn i nord, sier han.

Fjelloven

STATSKOG BESTEMMER: I dag gjelde rikke fjelloven i Nord-Norge. I Nordland og Troms er det dermed Statskog som bestemmer over statens utmark, og tar betalt.

Foto: NRK

– Gjelder allerede

Også i 1996 vedtok Bardu å iverksette fjelloven i kommunen. Den gang satt Landbruksdepartementet ned foten.

– Også denne gangen vil det være høyt opp og langt frem for fjelloven, mener Nerli.

Ordfører Heimdal mener at det ikke er noe nytt at fjelloven gjelder i Bardu:

– Vi kan ikke gjøre den gjeldende. Utmarkskommisjonen har slått fast at fjelloven gjelder i Bardu kommune. Utmarkskommisjonen hadde som kjent dømmende myndighet, noe som betyr at ingen kan overprøve det faktum at fjelloven faktisk gjelder i Bardu, sier han.

– Men vi vedtar at den nå skal iverksettes, og velger et fjellstyre, sier Heimdal.

Heimdal har tidligere vaslet søksmål mot staten om Landbruksdepartementet igjen setter ned foten for fjelloven:

MER OM FJELLOVEN: