Normal

– Dropp all kirurgi i Finnmark

Befolkningen i Finnmark svikter sine egne sykehus. Nå vil Olav Gunnar Ballo svare med å kutte tilbudet i kirurgi.

Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

– Hvis det er slik at pasientstrømmen ut av Finnmark bare øker, og at flere og flere lar seg operer ved Volvat eller Rikshospitalet eller Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø, må vi ikke lukke øynene for den virkeligheten, sier stortingsrepresentanten for SV.

Løsningen han foreslår er å kutte ut kirurgiske operasjoner på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Dette vil i praksis si at det blir slutt på viktige akutte operasjoner, samt brokk-, nyre- og åreknuteoperasjoner.

Pasientenes valg

Mens UNN-direktør Knut Schrøder bruker pengemangel som begrunnelse for å legge ned lokalsykehus, henviser Ballo til pasientene og deres valg:

Fritt sykehusvalg har gitt en strøm av pasienter ut av Finnmark, mens blant annet UNN vokser.

– Da må vi spørre oss: Klarer vi å opprettholde kirurgiske fagmiljøer i Finnmark? Hvis svaret er nei, må vi tilpasse oss den virkeligheten. Da kan en konsekvens vær at man ikke skal drive kirurgi ved de to sykehusene, men indremedisin, sier Ballo.

– Ta diskusjonen

Forslaget fra Knut Schrøder gikk ut på å legge ned sykehus, i blant annet Kirkenes, og erstatte det med et distriktsmedisinsk senter. Det skulle effektivisere Helse Nord, som sliter med millionunderskudd.

Ballo vil beholde sykehus-tilbud i fylket, men ikke i den formen det har i dag. Derfor ber han fagmiljøene ta diskusjonen om å kutte ned tilbudet.

En brannfakkel

Men direktør i Helse Finnmark Bjørn Engum har ingen planer om å kutte i tilbudet.

– Forlsaget er en brannfakkel for Helse Finnmark og spesialisthelsetilbudet. Utgangspunktet for det oppdraget jeg har hatt som direktør, er at vi skal ha et akuttilbud innenfor indremedisin, kirurgi og fødetilbudet, sier Engum. Men han løegger til:

– På den andre siden må vi vurdere det tilbudet vi skal gi ut fra det behovet befolkningen har for helsetjenester.

Lever godt uten kirurgi

For Ballo er ikke kirurgi i Finnmark avgjørende:

– Man må erkjenne at det går an å leve i Finnmark selv om man ikke har et akuttkirurgisk tilbud. For eksempel har man aldri hatt det i Alta, i det største befolkningssenteret i fylket. Folk har levd rimelig bra i Alta likevel, sier Ballo.