Babcock-sjef går over i en ny stilling

Hans Skog-Andersen skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation. Asgeir Nyseth tar over for Skog-Andersen som sjef for flyoperasjoner, skriver Babcock i en pressemelding.

Hans Skog-Andersen

Hans Skog-Andersen skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation, hvor han skal bygge opp en ny organisasjon for helikopteroperasjoner.

Foto: Halldor Asvall / NRK

Det har stormet rundt selskapet Babcock etter at fem av selskapets totalt 11 ambulansefly ble satt på bakken i helgen.

Mandag morgen hadde fire av flyene fortsatt flyforbud, opplyste selskapet. Flyene ble satt på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter. Ledelsen i selskapet har uttalt at de ikke vet når flyene vil være tilbake på vingene.

Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation. Der skal han bygge opp en ny organisasjon for helikopteroperasjoner, skriver Babcock i en pressemelding.

Det er Asgeir Nyseth som tar over som sjef for flyoperasjoner. Han har tidligere vært driftsdirektør i Norwegian.

Nyseth som er fra Målselv i Troms, begynte i Babcock 1. november. Han har flere år med erfaring fra ambulanseflytjenesten og ser fram til å ta fatt på nye oppgaver i selskapet.

– Til tross for den krevende situasjonen Babcock står i når, ser jeg et stort potensial i selskapet. Jeg ser fram til å være med på å utvikle denne viktige tjenesten videre, sier Nyseth.

Asgeir Nyseth

Asgeir Nyseth tar over som sjef for flyoperasjoner i Babcock.

Foto: Norwegian

Ønsket i det nye forretningsområdet

Også Skog-Andersen ser frem til nye oppgaver i selskapet.

– Jeg vil jobbe tett sammen med Asgeir Nyseth en tid fremover for å sørge for at overgangen gjennomføres på en sikker og smidig måte, sier han.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock har de siste månedene jobbet for å kunne frigjøre Skog-Andersen til å jobbe med det nye forretningsområdet.

– Jeg har ønsket at Hans Skog-Andersen med sin bakgrunn, tar en ledelse i dette arbeidet. Asgeir Nyseth som har både teknisk og administrativ bakgrunn, har allerede tilført vårt selskap verdifull kompetanse siden han begynte, sier Hansen.

Marius Hansen

Daglig leder, Marius Hansen, er fornøyd med at selskapet nå har fått en ny erfaren leder inn i organisasjonen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ekspertgruppe skal se på framtidig drift

Flyproblemene har svekket ambulanseberedskapen i nord, mener kritikerne.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet tok i dag til ordet at staten skulle ta over driften av ambulanseflyene.

Senterpartiet ber samtidig regjeringen om å heve kontrakten til Babcock, og at det gjennomføres en ekstern gransking operatørbyttet.

– Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, står det i forslaget.

Helse og omsorgsdepartementet skriver at en uavhengig ekspertgruppe skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten.

De skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer.

Jonas Gahr Støre er klar på at han vil lytte til hva utvalget har å si, men han er i utgangspunktet positiv til statsleggingen av tjenesten.

Babcocks luftambulansefly på bakken i Tromsø

Det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS tok over som leverandør av ambulansefly i juli i år.

Foto: Pål Hansen / NRK

Problemer fra dag én

I juni 2017 kom nyheten om at det svenske luftambulanseselskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB overtar anbudet på luftambulansetjenester med fly etter Lufttransport i Norge.

To selskap leverte anbud til konkurransen, svenske Babcock og den daværende operatøren, Lufttransport.

Etter leverandørbyttet i juli har flere ambulansefly vært ute av drift som følge av tekniske utfordringer, sykdom eller pålagt hviletid.

Allerede dagen etter Babcock over, ble ambulanseberedskapen i nord svekket.