NRK Meny

Avviser lovlighetsklage fra Berg

Fylkesmannen avviser lovlighetsklagen fra opposisjonen i Berg kommune om at kommunestyrets behandling av sammenslåing av Senja-kommunene var feil. Mindretallet i kommunestyret i Berg mente saken ikke var blitt håndtert riktig. Fylkesmannen fant ikke feil i behandlingen av saken. Flertallet på Stortinget ønsker å slå sammen kommunene på Senja med tvang.