Avviser Frp-forslag om nikab-nekt

Troms fylkesting avviser et forslag fra Fremskrittspartiet om å innføre et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i den videregående skolen i Troms. Fylkesråd Roar Sollied sier at dette ikke er noen problem i skolen i Troms i dag. Stortinget har bedt regjeringa lage nasjonalt regelverk. I påvente av dette vil ikke flertallet at det lokalt skal brukes ressurser på denne saka.