NRK Meny
Normal

Avventende til beredskapssenter

Internasjonalt samarbeid om søk og redning i nord er viktig. Det mener justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Men han vil ikke ta stilling til hvor et slikt beredskapssenter skal være.

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre er å ha en robust SAR-tjeneste (search and rescue) og ha på plass gode internasjonale SAR-avtaler og avtaler innen oljehavariberedskap, sier Anundsen i følge et intervju gjengitt av High North News. Intervjuet bygger på en omtale i et magasin fra Maritimt Forum Nord.

Flere vil ha senter

Et slikt senter for beredskap i nordområdene er det flere som gjerne vil ha. Krefter i Porsanger vil ha etablert et slikt senter på Banak, og det er allerede inngått intensjonsavtaler med både Sverige, Finland og Russland.

Men også miljøet rundt Hovedrednignssentralen i Bodø og Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland jobbermed det samme for øyet.

Men hvorvidt det skal bygges et beredskapssenter for nordområdene i Bodø – eller andre steder – har Anundsen så langt ikke tatt stilling til.

– Bodø har kompetanse på en rekke områder, så får vi se hva som vil komme av faglige argumenter for eventuelt andre steder. Men behovene er i rask endring, sier han i intervjuet.

sea king

Banak har i dag base for Sea King redningshelikopter. Dette vil initiativtakerne til et beredskaps- og kompetansesenter på Banak utnytte.

Foto: Yngve Tørrestad

Felles ansvar

En rekke nasjoner har undertegnet avtaler om ansvar for beredskap, søk og redning (SAR) i forbindelse med ulykker til sjøs i nord. Avtalene regulerer i hvilke områder de ulike nasjonene har sitt ansvar.

– Et effektivt SAR-arbeid er avhengig av godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Økt aktivitet i nordområdene bidrar også i seg selv til bedre beredskap, mener Anundsen.

Planene i Porsanger dreier seg i første omgang om å bygge opp et ressurs og kompetansesenter for sikkerhet- og beredskap i Nordområdene (RKSN).