NRK Meny

Avtale om Storskog-framdrift

Byggingen av ny grensestasjon ved Storskog i Sør-Varanger kan være ett skritt nærmere realisering. I en avtale samarbeidspartiene i mellom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett heter det at «Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekontrollstasjon ved Storskog». Det går imidlertid ikke fram av avtalen om det er satt av penger til grensestasjonen. Tidligere i vår kom det fram at rydding av krigsetterlatenskaper ville påføre byggeprosjektet store ekstrakostnader.