Avtale om mottak i Grønnegata

Det blir etablert asylmottak for enslige, mindreårige i Grønnegata 105 i Tromsø. Kommunelegen frarådet Hero å etablere mottak på dette stedet på grunn av at det er boliger for rusmisbrukere i nabobygget. Men UDI nå inngått kontrakt på 40 plasser, ifølge rådgiver Ignacia Gonzalez ved UDIs regionkontor i Narvik.