Avslørte regelbrudd hos 30 bedrifter på Svalbard

Også hos Sysselmannen ble det avslørt regelbrudd.

Sysselmannen

I sjøgarasjen hos Sysselmannen ble det funnet mangelfulle rutiner og dokumentasjon.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Sysselmannen har avdekket manglende kunnskap om regler, mangelfull dokumentasjon og mangelfulle rutiner for håndtering av kjemikalier og farlig avfall ved 30 bedrifter i Longyearbyen.

Miljøregelverket på Svalbard stiller samme krav til håndtering av kjemikalier og farlig avfall som på fastlandet.

– Kjemikalier inneholder en rekke miljøgifter som kan være skadelige for helse og miljø. Derfor er det viktig at bedriftene har tilgjengelig informasjon om kjemikaliene slik at de håndterer dem riktig, sier Knut Fossum, miljøvernsjef hos Sysselmannen.

Knut Fossum, miljøvernsjef hos Sysselmannen.

Knut Fossum, miljøvernsjef hos Sysselmannen.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Krav til dokumentasjon

Hos de fleste bedriftene mangler det skriftlig informasjon om kjemikaliene, eller informasjonen er utdatert.

Videre er det avdekket mangler i dokumentasjonen av avfallshåndteringen: De fleste bedriftene mangler en avfallsplan som viser hva som oppstår av avfall eller hvordan avfallet skal håndteres videre.

Det er også avdekket at flere oljeutskillere ikke blir tømt og kontrollert jevnlig. Det fører til risiko for utslipp av olje på avløpsnettet og videre til fjorden.

Kjersti Askholt

Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Regelbrudd hos Sysselmannen

Tilsynet har også omfattet sjøgarasjen til Sysselmannen. Dette tilsynet ble gjennomført med en representant fra Fylkesmannen i Troms som tredjepart, og også her ble det funnet mangelfulle rutiner og dokumentasjon av håndtering av farlig avfall.

Disse avvikene er enten rettet opp eller i ferd med å bli det.

– Vi synes det er bra at tilsynet har påpekt disse manglene, og er godt i gang med å rette dem opp. Gode rutiner og dokumentasjon er viktig, spesielt i en bedrift med stor utskifting av personalet, sier sysselmann Kjerstin Askholt.