NRK Meny
Normal

Avsløringer om bedrageri får tidligere ansatte til å reagere

Tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø har sendt bekymringsbrev til kommuneledelsen der de ber politikerne granske driften av det kommunale tilbudet for flyktninger.

Bekymringsmelding til Tromsø kommune

NRK har fått tilgang på brevet som ble sendt byrådslederen og leder for Kontrollutvalget.

Foto: Petter Strøm / NRK

13 tidligere ansatte i flyktningtjenesten ber i brevet Kontrollutvalget og byrådslederen i Tromsø kommune om å granske flyktningtjenesten bredt.

– Det følger store statlige tilskudd og mange støtteordninger til integreringsordninger for flyktninger i kommunen. Vi stiller spørsmål ved om slike øremerkede midler faktisk går til best mulig integreringsprosess for den enkelte flyktning i Tromsø.

Cecilie Lanes

Cecilie Lanes og 12 andre tidligere ansatte i flyktningtjenesten ber kommunen granske flyktningkontoret.

Foto: Privat bilde

Det sier jurist Cecilie Lanes til NRK. Hun jobbet i flyktningtjenesten fra 2001 til 2007. Hun har fulgt driften av enheten fra sidelinjen fra hun sluttet der, og frem til bedragerisaken ble avslørt.

Brevet ble sendt til politikerne fredag etter at NRK fortalte at Tromsø kommune setter i gang massiv gransking av flyktningtjenesten. Dette skjedde etter at en tidligere ansatt i flyktningtjenesten ble siktet, og tilsto grovt bedrageri. Både kontrollutvalget, politiet og Tromsø kommunes egen administrasjon leter nå etter forklaringen på hvordan en ansatt har kunnet underslå 4,5 millioner kroner fra kommunens flyktningtjeneste.

Har ikke nådd frem

– Vår henvendelse til kommunen baserer seg på erfaringer vi har som tidligere ansatt i enheten. Flere av oss har, enten på egen hånd eller via verneombud og tillitsvalgte, sendt bekymringsmeldinger oppover i det kommunale systemet for å få noen til å se på driften av flyktningtjenesten uten å nå frem.

NRK har snakket med seks av de 13 tidligere ansatte. Samtlige har jobbet flere år i flyktningenheten i perioden 2001-2012, og flere sier til NRK at de følte seg tvunget til å slutte i jobbene sine etter å ha stilt spørsmål ved driften av flyktningkontoret.

– Da vi jobbet i enheten prøvde flere av oss å få fremlagt budsjett, økonomirapporter og regnskap fra flyktningtjenesten, uten å lykkes, sier Lanes.

Tar bekymringsmelding på alvor

Elisabeth Steen

Kontrollutvalgets leder, Elisabeth Steen sier bekymringsmeldingen skal behandles i Kontrollutvalgets neste møte.

Foto: Johan Skålvoll / NRK

Det var 16. april at det ble kjent at en mann som tidligere hadde en sentral stilling i Flyktningtjenesten i Tromsø kommune var siktet for grovt bedrageri. Det var Skatteetaten som gjorde kommunen oppmerksom på uregelmessigheter i drifta. De tidligere ansatte i flyktningtjenesten er glad for at saken etterforskes bredt av kommunens politiske ledelse.

– Vi tar bekymringsmeldingen fra de tidligere ansatte i flyktningtjenesten på det høyeste alvor, og vurderer hvordan vi skal følge den opp.

Det sier leder i Kontrollutvalget i Tromsø kommune, Elisabeth Steen til NRK. Hun legger til at bekymringsbrevet er sendt til Kontrollutvalgets sekretariat, og at saken vil bli behandlet på neste møte 12. mai.

Alvorlige opplysninger

Øyvind Hilmarsen

Øyvind Hilmarsen er byrådsleder i Tromsø kommune.

Enhetslederen i flyktningtjenesten vil ikke kommentere saken. Øyvind Hilmarsen sier til NRK at han ikke har hørt om dette før brevet kom fredag.

– Det er meget alvorlige opplysninger de tidligere ansatte kommer med, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen til NRK. Brevet er oversendt teamet med controllere og jurister som nå skal gå tjenesten etter i sømmene.

– Tromsø kommune skal undersøke samtlige opplysninger og påstander som kommer fram i brevet, sier byrådslederen.