Avslo krav om ransaking av hus og eiendeler til samfunnstoppen fra Troms

I desember 2015 siktet politiet samfunnstoppen for samme forhold som mannen nå er siktet for. Nord-Troms tingrett ga ikke politiet tillatelse til å gå til ransakelse, men det ble omgjort av lagmannsretten. Politiet ser dagens etterforskning i sammenheng med anmeldelsen fra 2015

Pressekonferanse Politiet troms

– Vi får flere tips fra folk i kretsen til folk som kjenner siktede profesjonelt og privat, sier Strand. (t.v)

Foto: Eskil Mehren

En mann i 30-årene anmeldte i 2015 samfunnstoppen fra Troms for å ha fått seksuell omgang ved misbruk av stilling. Det var den fornærmede som selv varslet om det han mente seg utsatt for.

Samfunnstoppen var siktet i nesten ett år, og det ble begjært ransakelse, men Nord-Troms tingrett sa nei til det. Fordi den på grunnlag av sakens dokumenter ikke kunne si at det forelå skjellig grunn til mistanke mot siktede for overtredelse av straffeloven (1902) § 193 første ledd.

Politiet anket avgjørelsen og gjorde samtidig noen nye undersøkelser. Hålogaland lagmannsrett mente det var skjellig grunn til mistanke, og ga derfor politiet klarsignal til ransakelser.

Denne saken ble henlagt i september 2016, fordi det var vanskelig å føre bevis for at noe straffbart hadde skjedd.

Ser sakene i sammenheng

– Vi ser disse sakene i sammenheng, og i lys av at det nå er kommet en ny fornærmet og forteller en lignende historie, vil det kunne støtte opp om den forrige fornærmedes versjon, sier påtaleleder, Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt.

Tidlig i desember 2017 ble politiet varslet om at en mann i 20-årene mente seg utsatt for det samme som mannen i 30-årene. Dette skal ha pågått gjennom flere år. Politiet omtaler begge som fornærmede i saken.

NRK har bedt om innsyn i kjennelsene fra lagmannsretten, men politiet motsetter seg at kjennelsen utleveres fordi saken er under etterforskning, i en innledende fase, og kan derfor ikke utleveres.

Får konkrete tips

– Vi får inn opplysninger fra folk som har vært i kretsen til siktede. Det er også noen som har tips om mulig fornærmede. Dette er folk som har sett og hørt ting de mener kan ha betydning for saken.

– Hva betyr i kretsen rundt siktede?

– Det betyr folk som kjenner mannen enten profesjonelt eller privat, sier Strand.