Avgjørende fase i mekling

Forhandlingsdelegasjonene til Troms og Finnmark er nå i den avgjørende fasen av meklingen. Mekler Knut Storberget sier han har håp om at partene skal komme til enighet i løpet av dagen. Begge partene bekrefter at de nå diskuterer de sakene som har skapt størst problemer i tidligere forhandlinger, som er regionhovedstad, maktfordeling og funksjonsfordelinger.