NRK Meny
Normal

Avdekket alvorlige lovbrudd på barne- og ungdomsskole

Fylkesmannen mener Storsteinnes skole i Balsfjord ikke tar mobbing på alvor.

Storsteinnes skole

Storsteinnes barne- og ungdomsskole får kritikk fra Fylkesmannen i Troms.

Foto: Jørn Resvoll

En fersk tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Troms viser at en rekke lovbrudd blir gjort på skolen. I vår slo et tjuetalls foresatte alarm om omfattende mobbing, men det er ikke disse sakene som nå er blitt ettergått.

Fylkesmannen har tatt for seg systemene, eller snarere mangel på systemer, skolen har for forebyggende arbeid med det psykososiale miljøet.

Blant annet må kommunen og skolen sørge for å ha rutiner som sikrer at ansatte, elever og foresatte gjøres kjent med hva som er krenkende atferd.

– Vi kan ikke stikke under en stol at det er ganske mange lovbrudd vi påpeker i den foreløpige tilsynsrapporten om Storsteinnes skole, sier fagansvarlig for skole hos Fylkesmannen, Eivind Bratsberg.

Det var Nye Troms som først omtalte saken i sin papirutgave tirsdag.

Eivind Bratsberg

Fylkesmannen, her ved fagansvarlig for skole hos Fylkesmannen, Eivind Bratsberg, sier saken er alvorlig.

Foto: Elise Holdal / NRK

Øker faren for mobbing

I enkeltsaker i klager til Fylkesmannen går de inn i enkeltelevers opplevelser og rettigheter. Nå har de, på bakgrunn av henvendelser om enkeltsaker og elevundersøkelser, sett hvordan skolen behandler dette i det daglige.

– I denne rapporten står det ikke at det foregår mobbing, men det kommer klart fram at rutinene ikke er gode nok. Og er de ikke det, så er faren at elever ikke blir fanget opp om de opplever mobbing, sier Bratsberg.

– Det er alvorlig, og for oss handler det om at dette kanskje er det viktigste området skolen må ha på plass for elevene i hverdagen. Derfor synes vi dette er alvorlig og viktig for skolen å rydde opp i.

Ellen beate jensen Lundberg

Rådmann i Balsfjord kommune, Ellen Beate Lundberg, sier de vil lage en handlingsplan for å rette opp lovbruddene.

Foto: Tore Figenschau / I Storfjord

Trist og beklagelig

Balsfjord kommune tar rapporten alvorlig, og rådmann Ellen Beate Lundberg sier hun er glad for tilsynet.

– Jeg er glad for gjennomføringen, men selvsagt ikke glad for resultatet.

Hun sier tilsynet fra Fylkesmannen kommer på bakgrunn av forhold som er av eldre karakter.

– Dette er selvfølgelig trist, og beklagelig på vegne av dem som har opplevd mobbing at det ikke har vært et godt psykososialt miljø. Men det er nå vi skal gripe fatt i dette og jobbe framover, sier Lundberg.

Når endelig rapport foreligger, skal kommunen lage en handlingsplan spisset mot å lukke avvik, sier rådmannen.

– Vi skal jobbe langsiktig og kontinuerlig på Storsteinnes og alle andre skoler i Balsfjord kommune, sier Lundberg.