Avdekket "doktor-plagiat"

En førsteamanuensis jukset i doktorgradsavhandlingen sin.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Universitetet i Tromsø har avdekket at en førsteamanuensis ved Juridisk fakultet har bedrevet omfattende plagiat i sin doktorgradsavhandling.

Mannen, som har tysk bakgrunn, leverte fredag sin oppsigelse. Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Hamburg.

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, sier at de ble kjent med saken i midten av september.

- Da satte vi umiddelbart ned en komité for å bedømme påstandene om plagiat. Komiteens rapport foreligger i dag, og viser at store deler av avhandlingen hans er ren oversettelse av en annen persons tekst. Selv om dette er en trist sak for den det gjelder, er vi likevel glade for at den faglige kvalitetssikringen her ved vårt universitet har fungert så godt og raskt, sier Aarbakke.

Svært alvorlig sak

Aarbakke sier at plagiat av andres forskningsarbeid er en alvorlig sak som det ses meget strengt på.

- Vi vil nå informere Universitetet i Hamburg om denne saken, slik at de kan gjøre selvstendige vurderinger. Det som uansett er klart fra vår side er at mannen ikke kan arbeide videre ved vår institusjon. Vi har meget strenge krav til kompetanse hos våre forskere, noe vi ikke under noen omstendighet vil vurdere å lempe på, sier rektor Jarle Aarbakke.