Atomkraftverk skal slepes langs kysten: Politikerne krever garantier

Fylkespolitikere i Troms krever sikkerhetsgarantier når Russland skal slepe atomkraftverk langs den nordnorske kysten.

Fruholmen fyr ved Ingøy

Politikerne frykter for konsekvensene når det russiske atomkraftverket skal slepes langs norskekysten.

Foto: Allan Klo

– Jeg ser på det med stor bekymring, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Fylkespolitikere i Troms reagerer på at Russland neste sommer skal taue et helt atomkraftverk sjøveien fra St. Petersburg til Murmansk.

Det er en helt ny type flytende atomkraftverk med to urandrevne reaktorer som skal til Kolahalvøya, skriver Aftenposten. Kapasiteten er nok til å forsyne en storby med 200.000 mennesker med strøm.

Neste år skal atomkraftverket slepes på en stor lekter den ca. 2.300 sjømil lange veien fra St. Petersburg til Murmansk på Kolahalvøya. Ferden på tre-fire uker går via Østersjøen og Kattegat og deretter langs hele norskekysten.

(Artikkelen fortsetter under)

Cecilie Myrseth

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Frykter konsekvensene

– Dette handler om sikkerheten til de som bor langs kysten, og vi har erfaringer fra Finnmark som viser hvor galt det kan gå. Det viktigste for meg er å få en garanti for de kystsamfunnene som vi har, sier Myrseth.

Hun sier en ulykke kan få store følger for kystsamfunnene.

– Med radioaktive utslippslipp, så kan det få fatale konsekvenser. Dette er skumle saker som må behandles med varsomhet.

Hun forlanger en garanti fra den norske utenriksministeren til de norske kystsamfunnene.

– Kan han ikke gjøre det, så må han jobbe for å stoppe dette, sier hun.

Planlegger kriseberedskap

Utenriksminister Børge Brende peker på at de havområdene slepet går gjennom er svært sårbare, og at en eventuell ulykke derfor kan få store konsekvenser.

Statens strålevern og Kystverket planlegger nå kriseberedskap sammen med kolleger i alle de nordiske landene. De verste scenarioene er brann om bord, at flåten havarer og synker til bunns, eller at slepet ryker slik at den går på grunn i den norske skjærgården.

– All grunn til å være bekymret

Dette er mulige konsekvenser som også bekymrer Askild Gjerstad, som sitter i Troms fylkesting for Miljøpartiet De Grønne.

– Vi er jo veldig urolige for det som er lagt fram.

Han forteller at det er sagt at vindstyrke over 15 sekundmeter kan slape problemer for slepet.

– Når vi vet hvordan vindforholdene er på norskekysten og spesielt i nord med blant annet polare lavtrykk, så er det all grunn til å være veldig urolig. Det er langt mellom nødhavner, og i utgangspunktet lite beredskap, sier Gjerstad.