NRK Meny
Normal

Aspaker støtter fiskemottak på Svalbard

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker støtter forslaget om å etablere fiskemottak på Svalbard. – Jeg synes dette er en god ide.

Planer om havneutbygging i Longyearbyen

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker synes fiskemottak på Svalbard er en god idé.

Foto: FOTO:SKJERMDUMP/SNØHETTA

Restaurant- og reiselivsnæringa på Svalbard jobber med planer om å etablere et fiskemottak med kjøkken for å produsere mat. Sentrale aktører på fastlandet undersøker også mulighetene for mottaksanlegg i Longyearbyen.

Fiskeriministeren synes dette er spennende.

– Det er rike fiskerier rundt Svalbard. Denne aktiviteten blir trolig økende i framtida. Iskanten trekker seg lengre nordover. Nye arter er også kommet, som eksempelvis snøkrabben. Den er ingen dum ide å tenke at også Svalbardsamfunnet kunne få aktivitet og nytte av disse ressursene, mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Må endres

Det er i dag flere lover og regler som må endres for eventuelt å kunne åpne et fiskemottak i Longyearbyen.

– Vi må se på om lovverket som gjelder på Svalbard i dag er tilpasset en slik virksomhet. Men vi er klar over at Svalbard-samfunnet står overfor store utfordringer. Derfor må vi se på alle muligheter for å skape nye, og annen type aktivitet. Her kan fiskemottak bli aktuelt, sier statsråden.

Men dersom lover og regler endres, vil det gjelde for selskaper fra alle de 42 landene som har undertegnet Svalbard-traktaten.

Vil ha aktivitet

– Kan staten bidra med penger til etablering av et norsk fiskemottak på Svalbard?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Men det pågår et arbeid under ledelse av næringsministeren knyttet til omstilling på Svalbard. Det er det ikke diskutert ferdig hva bidragene fra staten skal bestå i. Men regjeringa er opptatt av at Svalbard-samfunnet skal blomstre videre, selv om det er store utfordringer etter krisen i Store Norske, sier Elisabeth Aspaker.

Lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen sier at det er spennende ideer som flere aktører jobber med. Han håper at dette kan realiseres i løpet av få år.